آلمانیویرایش

اسمویرایش

Gefühl خنثی

  1. احساس، حس