انگلیسیویرایش

اسم خاصویرایش

  1. Iraq
  2. عراق

واژه‌های مشتق‌شدهویرایش