آلمانیویرایش

تلفظویرایش

اسمویرایش

Kind مذکر (جمع Kinder)

  1. کودک
  2. فرزند

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس