آلمانی ویرایش

تلفظ ویرایش

اسم ویرایش

Kind مذکر (جمع Kinder)

  1. کودک
  2. فرزند

منبع ویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس