آلمانیویرایش

اسمویرایش

Sohn مذکر (جمع Söhne)

  1. پسر