آلمانیویرایش

اسمویرایش

Wald مذکر (جمع Wälder)

  1. جنگل