باز کردن منو اصلی

محتویات

ریشه‌شناسیویرایش

Zahn "دندان" + Fleisch "گوشت"

آلمانیویرایش

اسمویرایش

Zahnfleisch خنثی

  1. لثه

واژگان مرتبطویرایش