باز کردن منو اصلی

آلمانیویرایش

اسمویرایش

Zunge مونث

  1. زبان (عضو بدن)