فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی

حرفویرایش

a حرف کوچک (حرف بزرگ:A)

تلفظویرایش

، /a/

  1. اولین حرف الفبای انگلیسی‌.
  2. یک (در جلوی اسم به معنی یک)

قوائدویرایش

  1. A یک حرف تعریف (article) است. A قبل از حروف صدا دار (consonant) و An قبل از حروف بی صدا (vowel) می آید.