فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی

اسمویرایش

abduction (جمع abductions)


  1. آدم‌ربایی
  2. دور کردن عضوی از محور بدن