فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
منکرشدن
  1. سوگندشکستن
  2. نقض عهدکردن.