فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
===صفت===
  1. نافرجام، عقیم، بی‌نتیجه، بی‌حاصل
  2. از رشد استاده (زیست شناسی)

، نارس، ناقص