انگلیسی

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

  1. فارسی:
  1. دمل
  2. ورم چرکی
  3. پیله