فرانسویویرایش

اسمویرایش

accélération مونث

  1. شتاب