انگلیسیویرایش

صفتویرایش

accursed (تفضیلی more accursed، عالی most accursed)

  1. لعنتی,منفور,ملعون,مستحق دشنام