انگلیسیویرایش

صفتویرایش

anterior (مقایسه‌ای نیست)