انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین appositus، اسم فاعلی adponere، از ad- + ponere (to گذاشتن).

تلفظویرایش

صفتویرایش

apposite (تفضیلی more apposite، عالی most apposite)

  1. مناسب، مرتبط

عبارات مرتبطویرایش

ترجمهویرایش