انگلیسیویرایش

قیدویرایش

as (نسبی نیست)

  1. چنانکه، بطوريکه، همچنانکه
  2. بعنوان مثال، مانند

هلندیویرایش

اسمویرایش

as

  1. خاکستر