ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

barba مونث (جمع barbe)

  1. ریش

لاتینویرایش

اسمویرایش

cauda

  1. ریش

زاده‌هاویرایش

  • ایتالیایی: barba