انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. الگو:nonstandard حال کامل beat

منابعویرایش

  1. ویکی‌واژه انگلیسی