انگلیسیویرایش

صفتویرایش

  1. به زیبایی، قشنگ، عالی

منبعویرایش

  • فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی هزاره

تلفظویرایش