ریشهویرایش

  1. از واژه‌ی فرانسوی chorégraphie گرفته شده است.

ترجمه‌هاویرایش