ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین عامیانه *cīnquāgintā، از لاتین quīnquāgintā.

عددویرایش

cinquanta

  1. پنجاه