انگلیسیویرایش

اشکال دیگرویرایش

تلفظویرایش

  • (rp, nz) آیپا: /ˈsɜ:kəmst(ə)ns/، /-ɑ:ns/، /-æns/
  • (ga) آیپا: /ˈsɝkəmstæns/
  • (پرونده)
  • خط تیره‌گذاری: cir‧cum‧stance

اسمویرایش

circumstance (جمع ~)

  1. وضعیت
  2. عامل تأثیرگذار

ترجمهویرایش

هم‌خانوادهویرایش

خطای لوآ در package.lua در خط 80: module 'Module:collation' not found.