انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از انگلیسی میانه، از لاتین copiosus، copia (فراوانی)

تلفظویرایش

  • (us) آیپا: /ˈkoʊpi. əs/
  • پساوند انگلیسی:-əʊpiəs|-əʊpiəs

صفتویرایش

copious (تفضیلی more copious، عالی most copious)

  1. فراوان، زیاد

هم‌خانوادهویرایش

ترجمهویرایش