انگلیسی ویرایش

فعل ویرایش

  1. گذشتهٔ ساده و اسم مفعول crack.

منابع ویرایش

  1. ویکی‌واژه انگلیسی