انگلیسی ویرایش

فعل ویرایش

  1. گذشتهٔ ساده و اسم مفعول cross.

منابع ویرایش

  1. ویکی‌واژه انگلیسی