انگلیسیویرایش

اسمویرایش

cure (جمع cures)

  1. cure
  2. دارو، درمان