انگلیسیویرایش

فعلویرایش

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  1. ویکی‌واژه انگلیسی