ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

energia مونث (جمع energie)

  1. انرژی

لاتینویرایش

اسمویرایش

energīa

  1. انرژی

زاده‌هاویرایش

  • ایتالیایی: energia