فرانسویویرایش

اسمویرایش

enveloppe مونث (جمع enveloppes)

  1. پاکت