انگلیسی‌ویرایش

اسمویرایش

  1. epilepsy
  1. بیماری صرع