انگلیسیویرایش


ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

fame مونث (جمع fami)

  1. گرسنگی

لاتینویرایش

اسمویرایش

famēs

  1. گرسنگی

زاده‌هاویرایش

  • ایتالیایی: fame