فرانسویویرایش

اسمویرایش

  1. farine مؤنث
  2. آرد