انگلیسی ویرایش

فعل ویرایش

  1. گذشتهٔ ساده و اسم مفعول fight.

منابع ویرایش

  1. ویکی‌واژه انگلیسی