فرانسویویرایش

اسمویرایش

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. général مذکر
  2. ژنرال