لهستانیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از اسلاوی gvězda#

آوایشویرایش

  • [gvjazdaˈ]

اسمویرایش

gwiazda

  1. ستاره