فرانسویویرایش

اسمویرایش

hélium m (معمولا ناشمردنی)

  1. هلیم