انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

  • آیپا: /ˈhaɪdɹədʒən/
  • noicon(پرونده)
    خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "en-us-hydrogen.ogg" is not valid..

اسمویرایش

hydrogen (plural hydrogens)

  1. هیدروژن