انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. مجسم ساختن

اسمویرایش

image (جمع images)

  1. (علوم رایانه) پرونده‌ای که حاوی تمامی اطلاعات یک بستهٔ نرم‌افزاری باشد.
    CD Image، Copy Image

برگردان‌هاویرایش