آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. از چه روی
  2. تا چه اندازه

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش