آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. تا چه اندازه، تا چه حدودی

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش