انگلیسیویرایش

فعلویرایش

know (سوم شخص مفرد از حال ساده knows, حال استمراری knowing, گذشته ساده knew یا knowed (لهجه), اسم مفعولی known, knowen (منسوخ)

, یا knowed (لهجه)

  1. )
  1. دانستن