انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. learning
  2. یادگیری