پرتغالیویرایش

اسمویرایش

  1. lua
  1. ماه (اجرام آسمانی)