فرانسویویرایش

اسمویرایش

main مونث (جمع mains)

  1. دست