ایتالیایی ویرایش

اسم ویرایش

mare مذکر (جمع mari)

  1. دریا

لاتین ویرایش

اسم ویرایش

mare

  1. دریا

زاده‌ها ویرایش

  • ایتالی-دالماسیایی:
    • ایتالیایی: mare