چکیویرایش

اسمویرایش

med مذکر

  1. عسل

صربی‌کرواتیویرایش

اسمویرایش

med

  1. عسل