انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. الگو:auxiliary گذشتهٔ ساده may. Used to indicate permission in past tense.
  2. الگو:auxiliary گذشتهٔ ساده may. Used to indicate possibility in past tense.

ترجمه فارسیویرایش

زور - توان - قدرتمند - توانمند

منابعویرایش

  1. ویکی‌واژه انگلیسی