انگلیسیویرایش

اسمویرایش

moon (جمع moons)

  1. ماه