ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

nome مذکر (جمع nomi)

  1. نام

زازاکیویرایش

اسمویرایش

nome

  1. (بینگولی) نام